Všetko o nákupe        Kontaktné informácie        Reklamácie             Telefonické objednávky: 02 / 20 400 499

        Registrovať sa

  Nákupný košík (0)
Kategórie
Reklamácia

V prípade poruchy produktu zakúpeného v našom internetovom obchode je tu pre Vás naše reklamačné oddelenie.

Pri uplatnení záruky je kupujúci povinný predložiť doklad o kúpe (faktúru), ktora služi ako aj zaručny list. Kupujúci si uplatňuje záruku u predajcu. Záručná doba je štandardne dva roky, pokiaľ nie je v popise produktu uvedené inak.

V prípade že reklamácia tovaru bude riešená cez nás, tovar posielajte len na adresu: MIDINET IT s.r.o., Nemocničná 16, 990 01 Veľký Krtíš

V prípade reklamácie nás kontaktujte na adrese: reklamacie@euroshop.sk kde uvedte číslo objednávky, reklamovaný produkt a popis chyby. Následne Vám vygenerujeme RMA číslo, pod ktorým bude Vaša reklamácia evidovaná a poskytneme ďalší postup reklamácie.

Vyplnený reklamačný formulár vytlačte a priložte do odosielaného balíka, ktorý zašlite na nižšie uvedenú adresu (poštou alebo kuriérskou službou).

Záruka stráca platnosť: 

- ak je záručný list neúplný alebo neoprávnene zmenený
- ak typ výrobku alebo výrobné číslo bolo zmenené alebo údaje o výrobnom čísle na zariadení nie sú čitateľné
- ak neoprávnená osoba pozmenila údaje v záručnom liste
- pri nedodržaní správneho spôsobu používania a údržby výrobku uvedeného v užívateľskej príručke
- ak bol do zariadenia prevedený neodborný alebo neoprávnený zásah
- ak sa jedná o mechanické poškodenie spôsobené užívateľom
- ak bola závada spôsobená cudzími látkami, ktoré vnikli do zariadenia
- ak závadu spôsobil užívateľ skladovaním alebo prevádzkovaním zariadenia v nevhodnom prostredí (vlhké, prašné, chemicky agresívne prostredie)
- ak bolo zariadenie pripojené na iné než predpísané sieťové zariadenia

Spoločnosť MIDINET IT s.r.o. nezodpovedá za vady, ku ktorým došlo mechanickým poškodením výrobku, prevádzkovaním výrobku v nevhodných podmienkach (chemicky agresívne, prašné, vlhké prostredie, v silnom magnetickom poli, ...), zásahom do výrobku inou ako oprávnenou osobou (autorizovaným servisom), alebo ktoré boli spôsobené živelnou pohromou alebo nesprávnym napájacím napätím. 

Reklamácia produktov APPLE

Ak v rámci tejto záruky podáte platnú reklamáciu, spoločnosť Apple podľa svojho výberu:

- opraví produkt Apple pomocou nových alebo už použitých dielov porovnateľných s novými dielmi, pokiaľ ide o výkon alebo spoľahlivosť; alebo

- vymení produkt Apple za produkt, ktorý je aspoň funkčne porovnateľný s daným produktom Apple a ktorý sa skladá z nových alebo už použitých dielov porovnateľných s novými dielmi, pokiaľ ide o výkon a spoľahlivosť.

V prípade, ak bude produkt alebo jeho súčasť vymenená alebo vám bude poskytnutá finančná náhrada, akákoľvek náhradná položka sa stáva vaším vlastníctvom a vymenená položka alebo položka, za ktorú ste získali finančnú náhradu, sa stáva vlastníctvom spoločnosti Apple.

Na náhradnú súčasť alebo produkt, prípadne opravený produkt Apple sa vzťahuje zostávajúca záruka pôvodného produktu Apple alebo deväťdesiat (90) dní odo dňa výmeny alebo opravy, podľa toho, ktorá záruka vám poskytne dlhšie pokrytie.

táto záruka sa neuplatňuje: a) na spotrebné súčasti, ako napríklad batérie alebo ochranné vrstvy, ktoré po čase zoslabnú, za predpokladu, že porucha nevznikla v dôsledku nedostatku materiálu alebo spracovania; b) na vizuálne poškodenie vrátane, nie však výhradne, škrabancov, preliačenín alebo poškodených plastov na konektoroch; c) na škody spôsobené používaním s iným produktom; d) na škody spôsobené nehodou, zlým zaobchádzaním, nesprávnym používaním, kontaktom s tekutinou, ohňom, v dôsledku zemetrasenia alebo iných vonkajších faktorov; e) na škody spôsobené prevádzkou produktu Apple v rozpore s používateľskými príručkami, technickými špecifikáciami a ďalšími zverejnenými pravidlami používania produktu Apple; f) na škody, ktoré vznikli pri servise (vrátane aktualizácií a rozšírení) vykonávanom inou osobou ako zástupcom spoločnosti Apple alebo autorizovaným poskytovateľom servisných služieb spoločnosti Apple ("AASP"); g) na produkt Apple, ktorý bol upravený s cieľom pozmeniť jeho funkčnosť alebo vlastnosti bez písomného súhlasu spoločnosti Apple; h) na chyby spôsobené bežným opotrebovaním v dôsledku používania alebo iné chyby v dôsledku bežného časového opotrebovania produktu Apple; alebo i) ak bolo niektoré sériové číslo z Produktu Apple odstránené alebo zničené; alebo j) ak bol produkt ukradnutý alebo ak sa spoločnosť Apple oprávnene domnieva, že produkt je ukradnutý, na základe informácií poskytnutých orgánmi činnými v trestnom konaní. 

V prípade, že požadujete servis v krajine odlišnej od krajiny kúpy produktu Apple, spoločnosť Apple môže opraviť alebo vymeniť produkty a ich súčasti za porovnateľné produkty a súčasti, ktoré spĺňajú miestne normy.

 
 
 
Dokumenty na stiahnutie

document reklamacny_protokol.pdf
Hlavné menu
Newsletter

Kontaktné údaje
MIDINET IT, s.r.o.
Karpatské námestie 10A
83106 Bratislava
Slovenská republika
02 / 20 400 499
DPD
2004-2014 © MIDINET s.r.o. | All rights reserved! | Nastavenie cookies | Webdesign & Solution 1web.sk

Prihlásenie

Prihlásovacie údaje:

   

Zabudnuté heslo

Odhlásenie

   

Zabudnuté heslo

Prosím zadajte Vašu emailovú adresu:

   

Na Váš email bude zaslaný odkaz na obnovenie hesla.

Bez registrácie

Registrácia

Prihlásenie